درباره ما

درباره آمودیس


در بحث واژه شناسی فرهنگ معماری ایران، "آمود" به معنای آرایشی است که پس از پایان کار ساختمان بر آن می افزایند.
این آرایش شامل انواع تزیینات الحاقی، نماسازی سنگی، آجری، کاشیکاری و گچ بری و ... می باشد.
این اسم را با ظرافت انتخاب کرده ایم تا بتوانیم با ظرافت و دقیق بودن کار شما مشتریان عزیز را انجام دهیم و لبخند رضایت را به لبان شما آوریم.

صفحه اینستاگرام